ایمنی

شناسایی خطرات و عوامل زیان آور در محیط کار و اقدامات منسجم در مقابله با آن ها و همچنین شناسایی حوزه های پر مخاطره در کارگاه ساختمانی از مرحله ی تخریب و گودبرداری تا نصب اسکلت و کار در ارتفاع و نازک کاری از برنامه های اصلی در واحد HSE شرکت اقلیم منشور ماندگار می باشد.

کیفیت

کیفیت نامطلوب منجر به افزایش هزینه ها و زمان ساخت و عدم رضایت بهره بردار می گردد. شرکت اقلیم منشور ماندگار در جهت انتفاع دهی بیشتر ذینفعان با ایجاد سیستم مدیریت کیفیت، مجموعه فرآیند های مورد نیاز برای تامین نیاز های کیفی عملیات اجرایی پروژه ها را مهیا می کند.

زمان

شرکت اقلیم منشور ماندگار به عنوان یک مجری ذی صلاح در ساخت و ساز شهری با شناخت کامل ابعاد فنی و اجرائی پروژه و با تهیه تقسیم بندی فعالیت های پروژه و ارائه برنامه زمانبندی واقع بینانه، وضعیت آتی پروژه را در جهت انجام پیشبینی ها و پیشگیری های لازم میسر می سازد.

تعهدکاری

اقلیم منشور ماندگار با تدوین ساختار تقسیم هزینه های پروژه به مدیریت موثر جریان نقدینگی پروژه می پردازد و با رویکرد های منحصر به فرد همواره مورد وثوق کارفرمایان محترم بوده است. در همین راستا اخلاق و تعهد کاری را اولین اصل در ارائه خدمات مهندسی و به عنوان هویت حرفه ای و سازمانی خود تعریف می نماید.

_

درباره ما

ما که هستیم؟

این شرکت با توجه به دارا بودن صلاحیت مجری ذیصلاح و سازنده نظام مهندسی ساختمان، خدمات مربوط به اجرا را در پروژه های شهری به انجام می رساند و کنترل های فنی و اجرائی لازم و پایش مستمر وضعیت ابنیه مجاورین از بررسی مطالعات ژئوتکنیک، اقدامات پیش از تخریب برای پایدارسازی پیرامونی را به عمل می آورد و با اجرای سازه نگهبان اطمینان بخش در هماهنگی با مهندس محاسب نسبت به پیشبرد ایمن ساخت و ساز تحت مسئولیت خود ادامه می دهد.

مجری ذیصلاح کیست ؟

مطابق با ماده 10 آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی، مجری ذی صلاح ساختمان فردی است حقیقی یا حقوقی که دارای پروانه اشتغال به کار از وزارت راه و شهرسازی (مسکن و شهرسازی) در زمینه اجرای ساختمان بوده و در قالب یک قرارداد همسان با مالک ساختمان، اجرای موضوع قرارداد را برعهده می گیرد.

_

پروژه های ما

کاری که ما انجام می دهیم؟

برگه مجری نیاز دارید ؟
با ما تماس بگیرید
ساخت و ساز به عنوان صنعت شامل شش تا نه درصد از تولید ناخالص داخلی کشورهای توسعه یافته است. ساخت و ساز با برنامه ریزی، طراحی و تامین مالی شروع می شود؛ و تا زمانی که پروژه ساخته شده و آماده استفاده باشد ادامه دارد.
_

شرکت ها و سازمان ها

 

_

مدیران و همکاران

آدرس:

تهرانسر ، بلوارلاله ، تقاطع طالبی ، پلاک96 ، واحد 2